Novinky

Semináre Ochrana prírody sústavou NATURA 2000

Vložené 18. 8. 2014

Pozývame Vás na semináre Ochrana prírody sústavou NATURA 2000, ktoré sa uskutočnia:

16. septembra v Bratislave
17. septembra vo Varíne
18. septembra v Prešove

Cieľom seminárov je prezentovať účastníkom príklady dobrej praxe v oblasti uplatňovania právnych predpisov v starostlivosti o územia NATURA 2000 a rozvinúť diskusiu o otázkach manažmentu týchto území a problémoch, ktoré sú s tým spojené. Podporiť tým chceme výmenu skúseností medzi profesionálmi zapojenými do riadenia starostlivosti o územia NATURA 2000. Účastníci budú mať možnosť predstaviť príklady problémov území NATURA 2000 z vlastnej praxe a diskusiou s ostatnými účastníkmi hľadať na ne riešenie.

Viac informácií ako aj pozvánky na stiahnutie nájdete na našej podstránke.

Spoznajte s nami krásy Podunajska

Vložené 18. 8. 2014

Pozývame Vás na exkurzie "Slaniská a piesočné duny Podunajska", na ktorých Vás náš sprievodca oboznámi s rastlinami a živočíchmi, ktoré v týchto spoločenstvých žijú a dozviete sa aj niečo o ich vzniku a príčinách ohrozenia. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Projekt: Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

Aktuálna ponuka ekovýchovných programov na šk. rok 2014/2015

Vložené 7. 8. 2014

Milí pedagógovia, rodičia, priaznivci zážitkového vzdelávania,

po roku opäť prichádzame s pestrou ponukou programov. Naďalej ostávame verní zážitkovej forme, pri ktorej žiaci získavajú vedomosti, rozvíjajú svoje zručnosti a po krôčikoch si pestujú pozitívny vzťah k prírode aj medzi sebou. Aj vďaka vášmu záujmu môže DAPHNE realizovať obľúbené ekovýchovné programy už šestnásty rok.

Viac informácií nájdete na http://www.daphne.sk/content/ekovychova v časti Výukové programy.

Daphne a Naše mesto 2014

Vložené 13. 6. 2014

Ďakujeme všetkým firemným dobrovoľníkom (AT&T Global Network Services Slovakia, IBM, Johnson Controls Štúrova, Bratislava, Swiss Re Slovakia, ING Management Services, ČSOB), ktorí dnes 13. júna 2014 aj vďaka projektu podporeného Nadáciou Pontis prišli na Devínsku Kobylu! Ochotne ste pomáhali pri odstraňovaní náletových drevín pri Sandbergu a s vašou pomocou sme tiež pripravili plochu pri Weitovom lome určenú na osadenie hmyzieho hotela a ďalších náučno-oddychových prvkov.

Malá fotogaléria s dnešného dobrovoľníckeho podujatia.

Pobytový seminár v Banskej Štiavnici pre pedagógov a budúcich pedagógov

Vložené 26. 5. 2014

Daphne - Živá učebnica pozýva učiteľov piateho a šiesteho ročníka základných škôl, študentov pedagogických smerov a podporovateľov inovatívneho vzdelávania na POBYTOVÝ SEMINÁR v BANSKEJ ŠTIAVNICI, ktorý sa uskutoční 6. júla - 10. júla 2014.

Pozvánka

Čítajte viac....

Syndikovať obsah