Novinky

Nové výzvy v environmentálnej výchove 2014

Vložené 30. 10. 2014

Vážení priatelia, priaznivci ekopedagogiky,

pozývame Vás na konferenciu organizovanú Špirálou, ktorá sa uskutoční v rámci prípravy novej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR v dňoch 8.-10.12.2014 v Banskej Štiavnici.

Viac informácií a pozvánku nájdete tu alebo na stránke www.spirala.sk

Ponuka ekovýchovných programov "Svet slanísk" a "Svet pieskov".

Vložené 29. 9. 2014Do pozornosti Vám dávame dva nové ekovýchovné programy, zamerané na poznávanie prírodných krás ohrozených spoločenstiev slaníska a pieskov.

Ponuka na stiahnutie

Projekt: Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

Pozitívne príklady v manažmente území Natura 2000

Vložené 15. 9. 2014

Tlačová správa

Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie chce podporiť výmenu skúseností  medzi profesionálmi zapojenými do riadenia starostlivosti o územia Natura 2000 a podporiť tak hľadanie efektívnych riešení pri manažovaní týchto území.

Viac sa dočítate v tlačovej správe.

Semináre Ochrana prírody sústavou NATURA 2000

Vložené 5. 9. 2014

Pozývame Vás na semináre Ochrana prírody sústavou NATURA 2000, ktoré sa uskutočnia:

16. septembra v Bratislave
17. septembra vo Varíne
18. septembra v Prešove

Cieľom seminárov je prezentovať účastníkom príklady dobrej praxe v oblasti uplatňovania právnych predpisov v starostlivosti o územia NATURA 2000 a rozvinúť diskusiu o otázkach manažmentu týchto území a problémoch, ktoré sú s tým spojené. Podporiť tým chceme výmenu skúseností medzi profesionálmi zapojenými do riadenia starostlivosti o územia NATURA 2000. Účastníci budú mať možnosť predstaviť príklady problémov území NATURA 2000 z vlastnej praxe a diskusiou s ostatnými účastníkmi hľadať na ne riešenie.

Viac informácií ako aj pozvánky na stiahnutie nájdete na našej podstránke.

Obmedzovanie výdavkov na ochranu životného prostredia likviduje štátnu ochranu prírody

Vložené 5. 9. 2014

Tlačová správa

Zelená koalícia vydala tlačovú správu, v ktorej upozorňuje na skutočnosť, že ak štát nezastaví pokles financovania pre ochranu životného prostredia a prírody, budú ohrozené prírodné hodnoty, ktoré majú aj ekonomický význam.

Viac sa dočítate v tlačovej správe a v jej prílohe, kde nájdete prehľad výdavkov MŢP za roky 2009-2015 podľa zákonov o štátnom rozpočte.

Syndikovať obsah