Novinky

Prvá detská kniha Juraja Červenáka v našej edícii!

Vložené 17. 12. 2014

Kniha Legendy Zlatého Mesta vznikla v rámci vzdelávacieho projektu Banská Štiavnica – Živá učebnica príbehového vzdelávania. Fantasy príbehy z rôznych období histórie Banskej Štiavnice sú určené špeciálne pre detského čitateľa a sú v nich zakomponované učebné osnovy pre žiakov 6. ročníka. Na motívy príbehov vzniknú 3 pobytové programy pre deti s prvkami LARP hier.

Dvanásť železných mečov (príbeh z doby bronzovej)
Kráľ lesa (príbeh z čias starých Slovanov)
Skaza z hlbín (príbeh z 15. storočia)
Alchymistova dcéra (príbeh z čias protitureckých vojen v 17. storočí)
Vodníkov tajch (príbeh z 18. storočia)

V knihe Legendy Zlatého mesta sa veľmi elegantne snúbia informácie z rôznych oblastí poznania (od napríklad fyziky až ku geografii), vrátane lokálnych špecifík (miestopis, argot, história, osobnosti) s pútavosťou a dobrodružstvom vlastným žánrovej literatúre. V rámci autorskej licencie, v ktorej sa komponuje príbeh ako suma faktov a fikcie sa Červenákovi podarilo celkom prirodzene text významovo zaťažiť až do tej miery, že vôbec nie je jasné, kedy čitateľa zabáva a kedy vzdeláva, čo je vzhľadom na potenciálne didaktický účel knihy vôbec to najzásadnejšie. [Čítaj celú recenziu]

- Juraj Malíček - teoretik popkultúry -

Knihu posielame na dobierku. Môžete si ju objednať na adrese daphne [at] daphne [dot] sk. Cena = 15 Eur + poštovné.

Výťažok z predaja knihy bude využitý na podporu vzdelávacieho projektu Živá učebnica.

Projekt: Banská Štiavnica - živá učebnica príbehového vzdelávania

Krst knihy Juraja Červenáka!

Vložené 17. 12. 2014

V sobotu 20. decembra 2014 Vás pozývame na Krst knihy Legendy Zlatého mesta, z pera Juraja Červenáka, ktorý sa uskutoční v Banskej Štiavnici o 15:00 v Kaviarni Gavalier.

Zapojte sa do školskej súťaže „Živá učebnica v obrazoch“

Vložené 3. 12. 2014

Školská súťaž „Živá učebnica v obrazoch“

Zapojte sa do fotografickej súťaže "Živá učebnica v obrazoch", ktorá je určená pre triedy žiakov 6. ročníka základných škôl z celého Slovenska a vyhrajte bezplatný týždenný vzdelávací pobyt v Živej učebnici v Banskej Štiavnici pre celú triedu.

Súťaž prebieha od 1. decembra 2014 do 9. januára 2015.

Viac informácií sa dozviete v priloženom dokumente.

Pravidlá súťaže na stiahnutie.

Projekt: Banská Štiavnica - živá učebnica príbehového vzdelávania

Nové výzvy v environmentálnej výchove 2014

Vložené 30. 10. 2014

Vážení priatelia, priaznivci ekopedagogiky,

pozývame Vás na konferenciu organizovanú Špirálou, ktorá sa uskutoční v rámci prípravy novej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR v dňoch 8.-10.12.2014 v Banskej Štiavnici.

Viac informácií a pozvánku nájdete tu alebo na stránke www.spirala.sk

Ponuka ekovýchovných programov "Svet slanísk" a "Svet pieskov".

Vložené 29. 9. 2014Do pozornosti Vám dávame dva nové ekovýchovné programy, zamerané na poznávanie prírodných krás ohrozených spoločenstiev slaníska a pieskov.

Ponuka na stiahnutie

Projekt: Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

Syndikovať obsah