Novinky

Prvá detská kniha Juraja Červenáka v našej edícii!

Vložené 17. 1. 2015

Kniha Legendy Zlatého Mesta vznikla v rámci vzdelávacieho projektu Banská Štiavnica – Živá učebnica príbehového vzdelávania. Fantasy príbehy z rôznych období histórie Banskej Štiavnice sú určené špeciálne pre detského čitateľa a sú v nich zakomponované učebné osnovy pre žiakov 6. ročníka. Na motívy príbehov vzniknú 3 pobytové programy pre deti s prvkami LARP hier.

Dvanásť železných mečov (príbeh z doby bronzovej)
Kráľ lesa (príbeh z čias starých Slovanov)
Skaza z hlbín (príbeh z 15. storočia)
Alchymistova dcéra (príbeh z čias protitureckých vojen v 17. storočí)
Vodníkov tajch (príbeh z 18. storočia)

V knihe Legendy Zlatého mesta sa veľmi elegantne snúbia informácie z rôznych oblastí poznania (od napríklad fyziky až ku geografii), vrátane lokálnych špecifík (miestopis, argot, história, osobnosti) s pútavosťou a dobrodružstvom vlastným žánrovej literatúre. V rámci autorskej licencie, v ktorej sa komponuje príbeh ako suma faktov a fikcie sa Červenákovi podarilo celkom prirodzene text významovo zaťažiť až do tej miery, že vôbec nie je jasné, kedy čitateľa zabáva a kedy vzdeláva, čo je vzhľadom na potenciálne didaktický účel knihy vôbec to najzásadnejšie. [Čítaj celú recenziu]

- Juraj Malíček - teoretik popkultúry -

Knihu posielame na dobierku. Môžete si ju objednať na adrese publikacie [at] daphne [dot] sk. Cena = 15 Eur + poštovné.

Výťažok z predaja knihy bude využitý na podporu vzdelávacieho projektu Živá učebnica.

Projekt: Banská Štiavnica - živá učebnica príbehového vzdelávania

Seminár pre lektorov environmentálneho vzdelávania v Budapešti

Vložené 9. 1. 2015

Our world is in your hand je názov medzinárodného 2-dňového seminára, ktorý sa v dňoch 31.1. a 1.2.2015 uskutoční v Budapešti. Cieľom je vzájomné zdieľanie skúseností za účasti mimovládnych organizácii z Maďarska (Hungarian Society for Environmental Eduction), Českej republiky (Sluňákov - The Olomouc Centre for Ecological Activities), Poľska (Centre for Environmental Activities ZRODLA) a Slovenska (DAPHNE - Institute of Applied Ecology) v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania využitím Real World Learning (RWL) a so zameraním na outdoorové vyučovanie.

Skúsenosti krajín Vyšehradu pre drobné poľnohospodárske družstvá v Srbsku

Vložené 1. 1. 2015CEEweb spolu so svojimi partnermi zo Srbska, menovite Young Researchers of Serbia a Eko-Centar, rovnako ako s partnermi z krajín V4 - Juniperia, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie a Naturalists Club Poland spustil projekt na zdieľanie skúseností a budovanie kapacít pre drobné poľnohospodárstva.
Všeobecným cieľom projektu je umiestniť malé rodinné farmy do centra bezpečnosti potravín, miestneho hospodárstva a ochrany životného prostredia vo vidieckych komunitách Emerald v Srbsku. Projekt tak zároveň prispeje k sociálnemu, ekonomickému a environmentálnemu cieľu.

Hlavné aktivity projektu:

1. prieskum vedomostí a potrieb farmárov prostredníctvom dotazníka
2. organizovanie podujatia "tréning trénerov a školiteľov" vo februári 2015, ktoré sa zameria na Asociáciu srbských farmárov, mimovládne organizácie, obvodné (miestne) úrady a orgány ochrany prírody
3. organizovanie miestnych školení pre drobných poľnohospodárov v Srbsku v apríli-júni 2015
4. odovzdanie skúseností srbským farmárom poznávacou cestou na miestne farmy v Českej a Slovenskej republike v septembri 2015
5. usporiadanie záverečného workshopu a konferencie pre zainteresované strany k šíreniu výsledkov a diskusie s pokračovaním vo februári 2016
6. zdieľanie informácií a skúseností prostredníctvom materiálov, webovej stránky, online sprievodnými dokumentami a sociálnymi médiami v priebehu projektu
Prvé podujatie medzi krajinami V4 a Srbskom na zdieľanie (odovzdanie) skúseností pre drobných poľnohospodárov sa bude konať vo februári 2015.

Projekt je financovaný z Medzinárodného vyšehradského fondu a Ministerstva zahraničných vecí Kórejskej republiky.
Donori nie sú zodpovední za názory vyjadrené na tejto webovej stránke projektu alebo akékoľvek materiály vydané vrámci tohto projektu.

Príbehy vzdelávajú - kniha štiavnických legiend pre deti od Juraja Červenáka.

Vložené 20. 12. 2014

TLAČOVÁ SPÁVA

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie pokrstil svoju prvú detskú knihu „Legendy Zlatého mesta“ od autora Juraja Červenáka. Kniha vznikla pre potreby inovatívneho projektu Banská Štiavnica - Živá učebnica príbehového vzdelávania, ktorý tvorí originálne pobytové programy pre žiakov, pedagógov a  rodiny s deťmi.

.
.
.
.

Projekt: Banská Štiavnica - živá učebnica príbehového vzdelávania

Krst knihy Juraja Červenáka!

Vložené 17. 12. 2014

V sobotu 20. decembra 2014 Vás pozývame na Krst knihy Legendy Zlatého mesta, z pera Juraja Červenáka, ktorý sa uskutoční v Banskej Štiavnici o 15:00 v Kaviarni Gavalier.

Syndikovať obsah