Novinky

Ponuka ekovýchovných programov "Svet slanísk" a "Svet pieskov".

Vložené 29. 9. 2014Do pozornosti Vám dávame dva nové ekovýchovné programy, zamerané na poznávanie prírodných krás ohrozených spoločenstiev slaníska a pieskov.

Ponuka na stiahnutie

Projekt: Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

Pozitívne príklady v manažmente území Natura 2000

Vložené 15. 9. 2014

Tlačová správa

Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie chce podporiť výmenu skúseností  medzi profesionálmi zapojenými do riadenia starostlivosti o územia Natura 2000 a podporiť tak hľadanie efektívnych riešení pri manažovaní týchto území.

Viac sa dočítate v tlačovej správe.

Semináre Ochrana prírody sústavou NATURA 2000

Vložené 5. 9. 2014

Pozývame Vás na semináre Ochrana prírody sústavou NATURA 2000, ktoré sa uskutočnia:

16. septembra v Bratislave
17. septembra vo Varíne
18. septembra v Prešove

Cieľom seminárov je prezentovať účastníkom príklady dobrej praxe v oblasti uplatňovania právnych predpisov v starostlivosti o územia NATURA 2000 a rozvinúť diskusiu o otázkach manažmentu týchto území a problémoch, ktoré sú s tým spojené. Podporiť tým chceme výmenu skúseností medzi profesionálmi zapojenými do riadenia starostlivosti o územia NATURA 2000. Účastníci budú mať možnosť predstaviť príklady problémov území NATURA 2000 z vlastnej praxe a diskusiou s ostatnými účastníkmi hľadať na ne riešenie.

Viac informácií ako aj pozvánky na stiahnutie nájdete na našej podstránke.

Obmedzovanie výdavkov na ochranu životného prostredia likviduje štátnu ochranu prírody

Vložené 5. 9. 2014

Tlačová správa

Zelená koalícia vydala tlačovú správu, v ktorej upozorňuje na skutočnosť, že ak štát nezastaví pokles financovania pre ochranu životného prostredia a prírody, budú ohrozené prírodné hodnoty, ktoré majú aj ekonomický význam.

Viac sa dočítate v tlačovej správe a v jej prílohe, kde nájdete prehľad výdavkov MŢP za roky 2009-2015 podľa zákonov o štátnom rozpočte.

DAPHNE - Živá učebnica otvára prvý ročník zážitkového programu "Živá učebnica posilňuje učiteľov" pre učiteľov a študentov.

Vložené 3. 9. 2014
.
"Živá učebnica posilňuje učiteľov je projekt organizácie DAPHNE na podporu a posilnenie osobnostných kvalít učiteľov.
Do 19. septembra prijímame prihlášky do pilotného ročníka, ktorý ponúka  na pozadí troch metodík (procesová práce v programe Empovered Teacher, intuitívna medagogika a tai - chi) sebaskúsenosť a rozvoj individuálneho potenciálu, zdieľanie a prax.
Kapacita programu je 20 miest. Účasť v programe je bezplatná.

Viac informácii sa dozviete z plagátiku a z priloženého harmonogramu.

V prípade Vášho záujmu nám zašlite prosím späť priloženú prihlášku.

Projekt: Živá Učebnica Posilňuje Učiteľov

Syndikovať obsah