Novinky

Zažite Deň Zeme na Partizánskej lúke 2014

Vložené 28. 3. 2014

Každoročné oslavy Dňa Zeme sa pre obyvateľov Bratislavy uskutočnia na Železnej studienke 27. apríla 2014. K mnohým organizáciám, ktoré pripravujú zaujímavé aktivity počas podujatia, sa aj tento rok pridal Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE. Podujatie sa koná v čase od 10.00 do 17.00 hod.

Tento rok sa Inštitút DAPHNE zameria hlavne na chránené územia. V jednom z nich -  území európskeho významu Vydrica – sa celé podujatie odohráva. Pre rodičov a ich deti sú pripravené dobrodružné vodné aktivity v neďalekom potoku Vydrica, kde sa napríklad naučia rozlišovať vodné bezstavovce a pomocou nich určovať čistotu vody. Ak vás láka pozorovanie nielen vodného života, zapojte sa do stavby hmyzieho hotela - ponúka skvelú príležitosť na štúdium blanokrídleho hmyzu, rôznych včielok, motýľov či lienok. Títo malí pomocníci tu aj vďaka vám nájdu bezpečný úkryt pre svoje vajíčka. Partnerská organizácia NATUR-PACK Vám zas prezradí, čo sa stane s odpadom, ktorý odvezie smetiarske auto.

Pre širokú verejnosť je počas celého dňa pripravený informačný stánok a popoludní exkurzia s názvom „Čo nám to tu kvitne?“.  Stretnutie záujemcov o dvojhodinovú exkurziu je pri vatre na Partizánskej lúke o 15.00 hod. Spolu so sprievodcom sa prejdete do okolitých karpatských lesov, spoznáte prvé jarné rastlinky, naučíte sa rozoznávať niektoré stromy a možno ešte oveľa viac J.

Zaujímavosťou tohtoročnej oslavy Dňa Zeme je, že pre všetkých cyklistov a peších návštevníkov, ktorí necestovali autom, pripravil Inštitút DAPHNE aj pekné „EKO“ ceny.

Pozvánka na podujatie.

Podujatie sa uskutočňuje v rámci podujatia Lesnícke dni 2014 a vďaka spolupráci s Mestskými lesmi v Bratislave, so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. a za podpory Európskej únie z programu LIFE+ a príspevku MŽP SR.

Kandidáti na prezidenta sa vyjadrili k otázkam životného prostredia

Vložené 5. 3. 2014

Podľa väčšiny najsilnejších kandidátov by mala byť životnému prostrediu venovaná väčšia pozornosť.

Zelená koalícia mimovládnych organizácií uskutočnila anketu medzi kandidátmi na prezidenta SR zameranú na otázky životného prostredia. Oslovení boli ôsmi kandidáti, ktorí dosahovali najvyššie preferencie podľa prieskumov zverejnených začiatkom februára. Odpovedali všetci okrem Roberta Fica.

Viac sa dozviete v aktuálnej TLAČOVEJ SPRÁVE.

Plné znenie otázok a odpovedí oslovených kandidátov nájdete v PRÍLOHE tejto tlačovej správy.

Zelená koalícia chce s envirorezortom konštruktívnu spoluprácu

Vložené 26. 2. 2014

Nová sieť najväčších environmentálnych organizácií chce zlepšiť spoluprácu s Ministerstvom životného prostredi.

Environmentálne mimovládne organizácie združené v sieti Zelená koalícia oslovili v pondelok tento týždeň ministra životného prostredia Petra Žigu so žiadosťou o stretnutie, na ktorom chcú diskutovať o účasti mimovládnych organizácií na tvorbe zákonov a koncepcií.

Viac sa dozviete v aktuálnej TLAČOVEJ SPRÁVE.

Vaše 2% na ekovýchovu

Vložené 20. 2. 2014

V Daphne už 15 rokov rozvíjame ekovýchovné aktivity a vzdelávame deti aj širokú verejnosť.

Vaše 2% pomôžu (nielen) deťom pochopiť, že učenie môže byť zábava a dobrodružstvo a že samotná príroda je učebnicou života... ĎAKUJEME

Niektoré z našich aktivít realizovaných v roku 2013 nájdete aj v letáku k 2%.

Stručný popis krokov.

Vyhlásenie pre fyzické osoby - zamestnanci.

"Ekohra" nie je environmentálna súťaž

Vložené 23. 1. 2014

Prvého februára 2014 spustí spoločnosť Lidl v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prvé kolo „Ekohry“, ktorá podľa Memoranda o spolupráci pri osvete detí a mládeže v oblasti ochrany životného prostredia pomôže pri výchove žiakov k zodpovednému správaniu sa k životnému prostrediu.

Ako člen siete environmentálne výchovných organizácií Špirála a občianske združenie, ktoré sa už pätnásty rok snaží o environmentálnu výchovu a vzdelávanie však s takouto formou "vzdelávania" nesúhlasíme.

Podrobnosti o spotrebiteľskej súťaži nájdete v prílohe ako Otvorený list ministrovi školstva SR k súťaži "Ekohra".

Syndikovať obsah