Novinky

Pozvánka na interaktívnu výstavu "Biodiverzita a voda"

Vložené 3. 5. 2017

Pozývame Vás na interaktívnu výstavu Biodiverzita a voda, ktorá sa uskutoční v dňoch 22.-26.5.2017 pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity v priestoroch DK Zrkadlový háj. Výstava je určená pre žiakov 1.-7. ročníka základných škôl.

Pozvánka na konferenciu "Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku"

Vložené 13. 3. 2017

AKTUALIZOVANÉ 28. 4. 2017

Pozývame Vás na Záverečnú odbornú konferenciu projektu LIFE PANNONICSK, ktorá sa uskutoční v dňoch 31. 5. – 1. 6. 2017 v Komárne v priestoroch Podunajského múzea, Palatínova ul. č. 13.

Konferenciu organizujeme v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a Podunajským múzeom v Komárne a chceli by sme na nej privítať najmä odborníkov, ktorí sa venujú výskumu a ochrane slanísk a pieskov na Slovensku a v Českej republike. Program konferencie nájdete tu.

Na konferenciu je možné sa prihlasovať do 10. 4. 2017 vyplnením a odoslaním návratky.

Účastníkom konferencie bude zabezpečené a hradené ubytovanie, strava a občerstvenie počas konferencie a spoločná preprava autobusom počas exkurzií. Cestovné na miesto a z miesta konferencie si účastníci zabezpečujú a hradia sami.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Projekt: Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

Podporte nás poukázaním 2% z Vašich daní

Vložené 4. 3. 2017

Aj v tomto roku môžete podporiť naše ekovýchovné aktivity poukázaním 2% z Vašej dane z príjmov. Pre bližšie informácie kliknite prosím na obrázok.

Zážitkové vzdelávanie pre pedagógov

Vložené 10. 11. 2016

V spolupráci s Nadáciou Orange sme pripravili pre pedagógov sériu seminárov zameraných na zážitkové vzdelávanie.

Uskutočnia sa počas novembera a decembra 2016 v Bratislave a Banskej Štiavnici.

Podrobné informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Prihlasovanie do 29.11.2016!

 


 

Pozvánka na seminár environmentálnej výchovy "Perly Podunajska"

Vložené 7. 11. 2016

Pozývame Vás na seminár environmentálnej výchovy "Perly Podunajska", ktorý sa uskutoční 16. novembra 2016 v Komárne.

Miesto konania: Základná škola Pohraničná, Pohraničná ulica 9, Komárno

Trvanie seminára: 9:00 – 12:00

Príďte sa oboznámiť s aktivitami pre žiakov I. aj II. stupňa a s unikátnymi pracovnými listami, ktoré Vám umoţnia učiť prírodovedné témy ŠVP hravo a pútavo, s príkladmi vzácnych druhov priamo z prostredia, v ktorom ţiaci vyrastajú. Na seminári získate dve nové príručky environmentálnej výchovy zamerané na slaniská a piesky. Príručky sú zostavené z jednoduchých pracovných listov. Na seminári Vám ukáţeme aj praktické pomôcky, ktoré si môţete na podklade príručiek vytvoriť a spestriť tak vyučovanie prírodovedných predmetov.

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE

Projekt: Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

Syndicate content