Novinky

"Vodná akadémia" má svojich víťazov!

Vložené 5. 6. 2013

Musela sa niekedy vo vašej obci, či meste dovážať voda v cisternách?

Čo má spoločné rybička Nemo s vedeckými zisteniami Masaru Emota?

Z akých prvkov pozostáva povodie, v ktorom žijete?

Spoznanie svojho povodia a jeho  princípov i lokalizácia bodového znečistenia v obci a jej zaznačenie do mapy, napísanie vlastného školského projektu, ale aj mnohé iné.  To všetko boli úlohy, ktoré muselo  zdolať  401 žiakov zapojených  do školskej súťaže „Vodná akadémia“ , v školskom roku 2012/2013.

Pozrite si ako 40 riešiteľských tímov pokrylo mapu Slovenska.

 

 

 

VÝSLEDKY

Prvé miesto obsadili žiaci tímu Céčkari Vodári z Humenného, pod vedením pani učiteľky A. Dudiakovej.

Na druhom mieste sa umiestnil tím Šikovné rybičky z Malaciek, pod vedením pani učiteľky A. Cvečkovej.

Tesný boj o tretie miesto napokon obsadili deti z tímu Vodpád, Lúčky, pod vedením pani učiteľky Z.Sabuchovej.

Za nimi s dvojbodovým sklzom skončili Žihadielka zo Šišova, pod vedením pani učiteľky B. Gašparovej.

Všetkým deťom a pani učiteľkám srdečne blahoželáme. Prvým trom, želáme veľa sily pri realizovaní svojich projektov a  pozývame na plavbu loďou s kapitánom Jurajom Kemkom. Čaká vás bohatý program, vecné ceny a veľa radosti!

 

Ak chcete vedieť viac o priebehu súťaže, jej konkrétnych úlohách, alebo  ich chcete použiť pre váš vyučovací proces, navštívte stránku http://www.sutaz.vodajezivot.sk/ a nahliadnite do priebežných výsledkov, alebo nás kontaktujte na lasakova [at] daphne [dot] sk

 

Projekt: Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrane a udržateľnom využívaní podľa Rámcovej smernice o vode

Vyrabovaná Devínska Kobyla

Vložené 6. 5. 2013

Nemáme už rešpekt k ničomu?

poniklecTlačová správa, 4. máj 2013

V apríli 2013 neznámy páchateľ odcudzil z Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla stovky vzácnych orchideí, poniklecov a kosatcov. Po chránených druhoch zostali iba jamy, ako dôkaz nelegálnej činnosti. Územie Devínskej Kobyly je vďaka svojej jedinečnosti chránené národnou aj európskou legislatívou a Slovenskej republike tak vznikla škoda vyše 47 000 Eur. Štátna ochrana prírody SR podala podnet a prípadom sa bude ďalej zaoberať polícia.

Viac sa dočítate v kompletnej tlačovej správe.

Projekt: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava

V holandskom nakladateľstve vyšla nová kniha o vápnitých slatinách Slovenska.

Vložené 5. 5. 2013

Vápnité slatiny SlovenskaCalcareous mires of Slovakia

Krajinná štruktúra, manažment a obnova.

Ab Grootjans, Viera Sefferová Stanová,  André Jansen

KNNV Publishing

V Holandskom prestížnom nakladateľstve KNNV zameranom na odbornú literatúru vyšla kniha o vápnitých slaniskách Slovenska, na ktorej príprave sa podieľal medzinárodný tím, ktorého členmi boli aj slovenskí odborníci, zaoberajúci sa výskumom rašelinísk už niekoľko rokov. Kniha je výsledkom medzinárodného výskumu, ktorý bol realizovaný na Slovensku niekoľko rokov, a ktorého cieľom bolo pokúsiť sa odhaliť hydrologické i geochemické procesy, ktoré stoja za vznikom vápnitých slanísk. Jedným z  cieľov bolo okrem iného aj identifikovať ľudské aktivity v krajine, ktoré vápnité slatiny ohrozujú.

Kniha je veľkou inšpiráciou pre odborníkov z iných krajín, aby sa zabeorali výskumom hydrologických systémov, vrátane vzácnych typov mokradí ako aj návrhmi ich účinného obhospodarovania. Kniha má okrem iného prispieť k ochrane rašelinísk ako aj ich efektívnemu obhospodarovaniu.

Viac informácií v anglickom jazyku nájdete v prílohe.

Darujte Vaše 2% na ekovýchovu

Vložené 11. 4. 2013

V roku 2012 sme aj vďaka podpore Vašich 2% z dane odučili ekovýchovné programy pre takmer 7 000 detí z materských, základných a stredných škôl, pripravili ekovýchovné pomôcky, zorganizovali podujatia pre verejnosť a pripravili zaujímavé programy v Banskej Štiavnici.

V roku 2013 by nám 2 % z Vašej dane ako fyzickej či právnickej osoby pomohlo napĺňať hlavný zmysel našej činnosti – priblížiť prírodu (aj Vašim) deťom. Použijeme ich nielen na zabezpečenie environmentálnej výchovy na školách, ale aj na realizáciu ekovýchovných aktivít pre verejnosť, na zhotovenie interaktívnych pomôcok a pomôžu nám realizovať dobrodružné príbehové vzdelávanie.

Bližšie informácie a postup krokov nájdete tu.

Potvrdenie o zaplatení dane nájdete tu.

Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane nájdete tu.

Letáčik k 2% nájdete tu.

 

Kontakt

V prípade Vašich otázok, prosím, kontaktujte Janu Menkynovú (02 455 240 19 alebo menkynova [at] daphne [dot] sk)

ŠPECIÁLNA JESENNÁ PONUKA POBYTOVO - VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ČAROKRÁSNEJ BANSKEJ ŠTIAVNICI!

Vložené 5. 9. 2012

JEDINEČNÁ PONUKA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY!Pobytový program Banská Štiavnica

Príďte stráviť týžden plný dobrodružného poznávania v meste svetového dedičstva UNESCO!

Pre žiakov 4. a 6. ročníka sme pripravili atraktívny pobytový program"POKLADY BANSKEJ ŠTIAVNICE" . Deti budú vtiahnuté do príbehu, v ktorom im  hravou formou sprístupníme vedomosti o histórii, geológii a prírodovede. Nebude chýbať dobrodružstvo, napätie i pátranie. A to všetko pri dostatku pohybu na čerstvom vzduchu :-)

UČÍME HROU A ZÁŽITKOM!

Viac informácii sa dozviete na internetovej stránke "Živá učebnica".

Syndicate content