Novinky

Devínska Kobyla – zachránime klenot Bratislavy?

Vložené 10. 6. 2015

Tlačová správa

Prírodnému bohatstvu Devínskej Kobyly hrozí zánik – ohrozujú ho šíriace sa cudzokrajné a dominantné dreviny a chýbajúce hospodárenie. Za posledných 50 rokov sme stratili takmer dve tretiny vzácnych a v Európe jedinečných stepí, mnohé ohrozené druhy rastlín a živočíchov z lokality vymizli alebo pomaly vymierajú. Cieľom projektu DAPHNE IAE, BROZ a ŠOP SR je odstrániť náletové dreviny na lúkach v rezervácii a zachrániť unikátne stepné spoločenstvá na ploche 58 ha. Ide o doteraz najrozsiahlejší projekt obnovy stepných biotopov na Slovensku.

[Čítaj celú tlačovú správu]

Deň Zeme a Lesnícke dni 2015

Vložené 23. 4. 2015

Máte chuť spoznať Bratislavský lesopark netradičným spôsobom? Príďte na tohtoročné podujatie,ktoré sa uskutoční túto nedeľu 26.apríla medzi 10.00 a 17.00 hod na Partizánskej lúke v Bratislave. Naše DAPHNE stanovište nájdete na štrkovej pláži pri Vydrici. Môžete tu loviť a určovať drobných vodných obyvateľov, ktorí sa tu ukrývajú, zhotovíte si odliatky stôp niektorých lesných cicavcov a určite sa pritom aj príjemne zabavíte.

Tešíme sa na vás :-)

Fotogaléria Deň Zeme 2015

VÝŽIVA PRE UČITEĽOV

Vložené 14. 4. 2015


Pre všetkých, ktorý chcú meniť a menia podmienky vzdelávania na našich školách smerom k zmysluplnejšiemu a radostnejšiemu vzdelávaniu detí, sme v spolupráci so švajčiarskymi kolegami pripravili online multimediálny manuál inovatívneho vzdelávania „VÝŽIVA PRE UČITEĽOV“, ktorý odhaľuje cestu, filozofiu a metodiku výnimočnej švajčiarskej školy PRIMARIA.

Prostredníctvom manuálu vám chceme priblížiť miesto, ktoré je pre nás tou najlepšou „školou“. 
V roku 2012 ste sa s ňou mohli stretnúť v časopise GEO v článku: Revolúcia v učení.

Manuál nájdete na našej stránke Živá učebnica.

Pripravili sme ho vrámci projektu Banská Štiavnica – Živá učebnica príbehového vzdelávania bol podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Za šírenie ďakujeme časopisu Dobrá škola.

Projekt: Banská Štiavnica - živá učebnica príbehového vzdelávania

2% na ekovýchovné aktivity Daphne

Vložené 10. 4. 2015

V roku 2014 sme aj vďaka podpore Vašich 2% z dane realizovali  ekovýchovné programy pre viac ako 7 700 detí z materských, základných a stredných škôl, pripravili nové pomôcky, zorganizovali podujatia pre verejnosť a podporili inšpiratívne príbehové vzdelávanie v Banskej Štiavnici.

V roku 2015 by nám 2% z Vašej dane ako fyzickej či právnickej osoby pomohlo napĺňať hlavný zmysel našej činnosti – chrániť prírodu a vzbudzovať neutíchajúci záujem o bádanie (aj Vašich) detí. Príspevok použijeme nielen na zabezpečenie environmentálnej výchovy na školách, ale aj na realizáciu ekovýchovných aktivít pre verejnosť, na zhotovenie interaktívnych pomôcok či rozvoj príbehového vzdelávania Živej učebnice.

Bližšie informácie a postup krokov nájdete tu.

Potvrdenie o zaplatení dane nájdete tu.

Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej (1,5%) 2% (3%) zaplatenej dane nájdete tu.

Kontakt

V prípade Vašich otázok, prosím, kontaktujte Janu Menkynovú (02 455 240 19, 0905 982 866 alebo menkynova [at] daphne [dot] sk) Daphne - Bratislava alebo Vieru Lasákovú (0948 122 033 alebo lasakova [at] daphne [dot] sk) Daphne - B.Štiavnica

Život v Bratislavskom regióne - Chránime životné prostredie

Vložené 10. 4. 2015

Zapojte sa do 3. ročníka fotosúťaže “Život v Bratislavskom regióne - Chránime životné prostredie”, ktorú vyhlasuje krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom po predchádzajúcich úspešných dvoch ročníkoch.

Do súťaže, ktorá je neanonymná, sa možno zapojiť od 1.4. do 15.5.2015. Fotografie treba posielať na portál www.ephoto.sk.

Pravidlá a ceny do fotosúťaže.

Plagát k fotosúťaži.

Tlačová správa k vyhláseniu fotosúťaže.

Syndikovať obsah