Novinky

Workshop s Ivanom Martinkom – výroba vážky

Vložené 5. 3. 2015

Vážka

O víkendu 28. 2. a 1. 3. 2015 proběhl závěrečný workshop projektu Banská Štiavnica - Živá učebnica príbehového vzdelávania. Tentokrát jsme se vzdělávali my, tvůrci, lektoři, dobrovolníci a kamarádi. Pod vedením Ivana Martinka a Martiny Fintorové jsme vyrobili XXL loutku vážky – strážkyně a symbolu přeměny. Práce to byla tvořivá, dlouhá a úspěšná. Veliký dík patří hlavně Ivanovi a Mati, kteří pracovali téměř nepřetržitě, byli veselí a skvěle zapadli do naší různorodé skupiny. Během víkendu se tady objevilo více než 20 lidí, kteří přiložili ruku k dílu, nebo jen přišli pozdravit. Už se těšíme, až se nám podaří s vážkou vyrazit do ulic. Zatím si ji a její výrobu můžete prohlédnout na naší FB stránce: www.facebook.com/zucebnica, nebo v prostorech Terra Permonia v Banské Štiavnici.

Projekt: Banská Štiavnica - živá učebnica príbehového vzdelávania

XVII. ročník výtvarnej súťaže zahájený

Vložené 20. 2. 2015

Slovenské banské múzeum - GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA v Banskej Štiavnici, BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom - pracovisko Banská Štiavnica, Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Mesto Banská Štiavnica a o.z. DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie vyhlasujú  XVII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu – téma ročníka: „Príroda = živá učebnica“.

Viac o pravidlách súťaže sa dozviete v propozíciach.

Letáčik k súťaži.

Konferencia Ochrana prírody Naturou 2000

Vložené 16. 2. 2015

17.2.2015 sa uskutoční v priestoroch Botanického ústavu SAV v Bratislave konferencia "Ochrana prírody Naturou 2000". Na konferencii predstavíme vedecké návrhy na doplnenie území európskeho významu sústavy Natura 2000 pre 13 nelesných a 8 lesných biotopov, 29 druhov živočíchov a 5 druhov rastlín na základe nových údajov z mapovania realizovaného v rokoch 2013 a 2014. Návrhy vychádzajú z požiadaviek Európskej komisie vznesených na tzv. biogeografických seminároch v roku 2012. Cieľom je predstaviť návrhy odbornej verejnosti a umožniť tak ich odbornú oponentúru.

Pozvánka na stiahnutie vo formáte .pdf

Projekt: Ochrana prírody Naturou 2000

Jaký je život v Živé učebnici

Vložené 6. 2. 2015

Tlačová správa

Banská Štiavnica, 6.2.2015

Jaký je život v Živé učebnici

Živá učebnica v Banskej Štiavnici vznikla díky nadšení a touze po jiném způsobu vzdělávání dvou lidí z Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie, která již mnoho let působí v Bratislavě. Snaha a energie iniciátorů k sobě přitáhla další spolupracovníky a vše vyvrcholilo v tomto školním roce, kdy se uskutečnily dva testovací vzdělávací pobytové týdny. [Viac v tlačovej správe]

Tlačová správa na stiahnutie vo formáte .pdf

Projekt: Banská Štiavnica - živá učebnica príbehového vzdelávania

Prvá detská kniha Juraja Červenáka v našej edícii!

Vložené 17. 1. 2015

Kniha Legendy Zlatého Mesta vznikla v rámci vzdelávacieho projektu Banská Štiavnica – Živá učebnica príbehového vzdelávania. Fantasy príbehy z rôznych období histórie Banskej Štiavnice sú určené špeciálne pre detského čitateľa a sú v nich zakomponované učebné osnovy pre žiakov 6. ročníka. Na motívy príbehov vzniknú 3 pobytové programy pre deti s prvkami LARP hier.

Dvanásť železných mečov (príbeh z doby bronzovej)
Kráľ lesa (príbeh z čias starých Slovanov)
Skaza z hlbín (príbeh z 15. storočia)
Alchymistova dcéra (príbeh z čias protitureckých vojen v 17. storočí)
Vodníkov tajch (príbeh z 18. storočia)

V knihe Legendy Zlatého mesta sa veľmi elegantne snúbia informácie z rôznych oblastí poznania (od napríklad fyziky až ku geografii), vrátane lokálnych špecifík (miestopis, argot, história, osobnosti) s pútavosťou a dobrodružstvom vlastným žánrovej literatúre. V rámci autorskej licencie, v ktorej sa komponuje príbeh ako suma faktov a fikcie sa Červenákovi podarilo celkom prirodzene text významovo zaťažiť až do tej miery, že vôbec nie je jasné, kedy čitateľa zabáva a kedy vzdeláva, čo je vzhľadom na potenciálne didaktický účel knihy vôbec to najzásadnejšie. [Čítaj celú recenziu]

- Juraj Malíček - teoretik popkultúry -

Knihu posielame na dobierku. Môžete si ju objednať na adrese publikacie [at] daphne [dot] sk. Cena = 15 Eur + poštovné.

Výťažok z predaja knihy bude využitý na podporu vzdelávacieho projektu Živá učebnica.

Projekt: Banská Štiavnica - živá učebnica príbehového vzdelávania

Syndikovať obsah