Ochrana druhov a biotopov v NPR Devínska Kobyla

Projektovým územím je jedinečná prírodovedná lokalita Devínska Kobyla. Jednou z kľúčových aktivít je realizácia vhodných manažmentových opatrení vzácnych stepných biotopov. K zvýšeniu informovanosti verejnosti prispeje vybudovanie malého náučného chodníka, osadenie interaktívnych prvkov, organizovanie infostánkov, exkurzií či fotografická súťaž. V spolupráci s nemeckým partnerom IBN bude zároveň vytvorená komunikačná a fundraisingová stratégia zameraná na aktívnu a dlhodobú spoluprácu so súkromným sektorom.

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Menkynová

Obdobie: Október 2013 - Marec 2016

Financovanie:

Projekt je financovaný Nemeckou spolkovou nadáciou pre životné prostredie Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Partneri:

IBN - Institut für Biodiversität - Netzwerk e.V., Nemecko


Aktivity pre školy a verejnosť

 

FOTOSÚŤAŽ DBU DAPHNE FotoAward Devínska Kobyla 2015

Vyhlásenie výsledkov

Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie spolu s Nemeckým inštitútom pre biodiverzitu IBN a s finančnou podporou Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) a v spolupráci s Istra Centrom pre Vás v roku 2015 realizovali dve súťaže s tematikou prírody NPR Devínska Kobyla - fotografickú súťaž pre amatérskych fotografov a vedomostnú súťaž pre žiakov základných škôl.

Súťažné fotografie si môžete prezrieť TU.

 

Vyhodnotenie súťaže pre amatérskych fotografov:

1. miesto Helena Jankovičová - Poniklec

2. miesto Tatiana Ťažká - Ráno v DNV

3. miesto Ľuboš HULLA - Na konci jari v Devínsko-novoveskom chotári

Gratulujeme víťazom!

Ceny boli víťazom slávnostne odovzdané dňa 5.11.2015 na vernisáži výstavy Fotofórum 2015 . Na výstave si výber súťažných fotiek môžete pozrieť do 6.12.2015.

 

Vedomostná súťaž o Devínskej Kobyle

 

Radi trávite čas v prírode a fotografujete? Chcete sa podeliť so svojimi zážitkami aj s inými a zároveň si otestovať svoje vedomosti? Potom je táto súťaž (pokiaľ ste školáci, tak obe kategórie) určená práve vám!

Trvanie súťaže v dvoch kategóriách je od 4. marca do 30. septembra 2015.

1) Pravidlá vedomostnej súťaže pre školy (S)Poznáš Devínsku Kobylu?

.... Fotografia č. 1 marec ..... Fotografia č. 2 apríl ............. ...........Fotografia č. 3 máj............

...........živočích ................................živočích .................................................. rastlina..............

Fotografia č. 4 jún: lokalita

 

Fotografia č. 5 júl: rastlina

 

Fotografia č. 6 august: lokalita

 

Fotografia č. 7 september: Ktorému živočíchovi patrí fosília?

 

 


 

 

SPRÁVNE ODPOVEDE

 

SPRÁVNA ODPOVEĎ marec: modlivka zelená

SPRÁVNA ODPOVEĎ apríl: jašterica zelená

SPRÁVNA ODPOVEĎ máj: vstavač počerný

SPRÁVNA ODPOVEĎ jún: Waitov lom

SPRÁVNA ODPOVEĎ júl: kotúč poľný

SPRÁVNA ODPOVEĎ august: Lokalita - za cintorínom v Devíne v Starom kameňolome Devín

SPRÁVNA ODPOVEĎ september: Hrebenatka


2) Pravidlá fotografickej súťaže pre verejnosť DBU DAPHNE FotoAward Devínska Kobyla 2015

 

 


 

 

Informačné stánky a bezplatné exkurzie do prírody na Devínskej Kobyle

Chcete sa o Devínskej Kobyle dozvedieť viac? Príďte na Sandberg počas dvoch víkendov nedeľu 14. júna 2015 alebo sobotu 20. júna 2015 v tradičnom čase od 10.00 do 16.00 hodiny. Pripravujeme informačný stánok s viacerými sprievodnými aktivitami pre rodiny s deťmi.
Zároveň sa v tieto dni budete môcť zúčastniť bezplatnej exkurzie so sprievodcom, ktorý vás bližšie zoznámi s prírodnými hodnotami Devínskej Kobyly, vysvetlí, prečo sa tu pasie stádo kôz a prezradí aj veľa iných zaujímavostí. Dve krátke exkurzie sa uskutočnia dopoludnia a dve popoludní.

V roku 2014 sme uskutočnili infostánky s aktivitami a bezplatné exkurzie 31.5., 14.6., 28.6. a 21.9. 2014

Pozvánku na infostánky a exkurzie z roku 2014 nájdete tu.

Malá fotogaléria z exkurzií a infostánkov v roku 2014.

 

 


 

 

Vzdelávacie prvky na Devínskej Kobyle

Prvý septembrový týždeň sa konalo symbolické odhaleníie novovytvorených oddychovo-náučných prvkov na Devínskej Kobyle. Prvky umiestnené popri modro značenom turistickom chodníku od Sandbergu do Weitovho lomu približujú Devínsku Kobylu nielen ako prírodný skvost, ale aj ako významné paleontologické nálezisko s neobyčajnou históriou.

Prvým z prvkov je „paleopieskovisko“ pod Sandbergom. Pod vrstvami piesku sú tu ukryté reliéfy druhohorných amonitov, kostra treťohorného tuleňa aj štvrtohorného nosorožca srstnatého (ktorého roh bol nájdený pri bagrovaní neďalekého Štrkoveckého jazera).

Pred vstupom do neďalekého Weitovho lomu vás privíta najväčší chrobák na Slovensku - 75-krát zväčšený drevený model májky fialovej a v jeho blízkosti lavička v tvare vzácneho motýľa modráčika rozchodníkového. Na slnečnom mieste pod lesom stojí hmyzí hotel, ktorý bude slúžiť ako úkryt pre desiatky druhov rôzneho hmyzu. Samotný Weitov lom už neslúži na ťažbu ako kedysi. Okrem skutočného stáda asi 25 kôz tu od dnes našla svoje miesto aj trojica drevených prvkov koza, ovca a baran. Tie predstavujú obnovenú pastvu a prebiehajúci manažment v území a zároveň slúžia na oddych a poučenie.

Veríme, že vytvorené prvky budú využívať nielen žiaci a študenti počas našich exkurzií, ale všetci  návštevníci tohto jedinečného územia a prispejú nielen k osvete ale aj k spríjemneniu pobytu v prírode. Čoskoro k prvkom vďaka projektu pribudne aj malý náučný chodníček "putovanie do treťohôr".

Fotogaléria k edukačno-oddychovým prvkom.

Tlačová správa.