Vyšehrad – do divočiny

Cieľom projektu je podporiť vzdelávanie vonku, priamo v prírode, mimo prostredia tried a zároveň viacej spropagovať experimentálne vzdelávanie. Aktivity projektu zahŕňajú výmenu skúseností 4 partnerov v oblasti environmentálnej výchovy realizovanej priamo v prírode počas 2 dňovej konferencie v Poľsku a následnej realizácie seminárov pre pedagógov v jednotlivých krajinách ako aj zabezpečenia kampane „Deň prázdnych tried“. Jedným z výstupov projektu budú vzdelávacie materiály preložené do národných jazykov všetkých projektových partnerov, ktoré majú slúžiť ako nástroj a inšpirácia na aktivity pre záujemcov z radov širšej verejnosti.

Kontaktná osoba: Mgr. Monika Chrenková

Obdobie: február 2016 – jún 2016

Financovanie:

Medzinárodný vyšehradský fond (International Visegrad Fund)

Partneri:

Prijímateľ projektu: Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"/ Centrum environmentálnych aktivít "Zrodla" 

Partneri projektu:
Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület / Maďarské združenie pre environmentálnu výchovu 
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

 


 

VÝSTUPY

 

Konferencia "W dziką stronę" (Podlesice 27-28.02.2016)

Prezentácie z konferencie

Fotodokumentácia z konferencie

 

PRIPRAVUJEME