Alpsko-karpatský koridor. Ekologické siete v praxi.

0,00€

Materiál zasielame za cenu balného a poštovného.

Kolektív autorov, DAPHNE, Bratislava, 2012, 62 s. + prac. listy

Príručka upozorňuje na význam biodiverzity a venuje sa príčinám jej úbytku. Dôraz je kladený na jednu z najzávažnejších príčin úbytku biologickej diverzity, ktorou je fragmentácia biotopov. Na príklade Alpsko-karpatského koridoru približuje potrebu tvorby ekologických sietí v krajine a prináša námety na "praktické" zmeny, ktoré môže realizovať každý vo svojom okolí. Okrem teoretickej časti obsahuje námety na aktivity vrátane pracovných listov pre žiakov.

Price: 0,00€