BIODIVERZITA ABRODU – stav, zmeny a obnova

3,60€

Viera Stanová, Andrea Viceníková (eds.), DAPHNE, 2003

Publikácia v 26 kapitolách prezentuje výsledky floristického a faunistického výskumu a približuje stav biodiverzity so zameraním na flóru, vegetáciu a vybrané indikačné skupiny živočíchov. Výsledkom výskumu bolo potvrdenie významnosti Abrodu z hľadiska biodiverzity. Významnosť Abrodu dokladuje aj fakt, že pre mnohé druhy je doteraz jedinou známou lokalitou ich výskytu na Slovensku.

Price: 3,60€