Čo ponúkame

Služby zamerané na:

  • mapovanie a monitoring, obnovu biotopov
  • vypracovanie dokumentácie, štúdií a znaleckých posudkov pre ochranu prírody pre poľnohospodárov, štátnu ochranu prírody, obce, firmy

Ekovýchovné produkty – metodické materiály, učebné pomôcky, realizácia náučných chodníkov, spracovanie náučno-populárnych materiálov pre materské, základné, stredné a vysoké školy, verejnosť, štátnu ochranu prírody, obce

Publikácie z dielne DAPHNE na predaj