MOKRÉ LÚKY – príručka ochrany a manažmentu aluviálnych a prímorských mokrých lúk

4,20€

Andrea Viceníkova (ed.), DAPHNE, 2001

Ide o preklad publikácie, ktorú v origináli vydala vo Veľkej Británii Kráľovská spoločnosť pre ochranu vtáctva (RSPB) v roku 1997. Príručka približuje mnohé cenné pohľady a praktické skúsenosti správcov chránených území na spôsoby manažmentu mokrých lúk.

Price: 4,20€