Praktická ekovýchova pre materské školy

8,00€

Immerová Barbara, Kimličková Jana, Lasáková Viera, Daphne, 2011

Metodický materiál je revidovaným vydaním príručky "Praktická ekovýchova pre materské školy - Tvoríme model udržateľnej krajiny", ktorú vydala organizácia DAPHNE v elektronickej podobe v roku 2010.

Príručka v tlačenej forme je rozdelená do piatich tematických kapitol: geológia, voda, les, lúka a sídla. Každá z uvedených tém obsahuje súbor aktivít, ktoré môže pedagóg realizovať s deťmi.

Súčasťou publikácie je aj CD, ktoré obsahuje elektronickú verziu 1. a 2. vydania príručky.


Price: 8,00€