Svet lesov

5,00€

Andrea Viceníková (ed.), DAPHNE, 2004, 306 s.

Metodická príručka je určená pre učiteľov základných škôl. Pedagóg v nej nájde informácie o vývoji, význame a funkciách lesov, ako aj o jednotlivých typoch lesov na Slovensku. V samostatných kapitolách sú rozpracované huby lesov, stavovce i bezstavovce. Priestor je venovaný aj adaptáciám organizmov na ekologické podmienky, ekosystému lesa i jeho ohrozeniam. Príručka tak prináša komplexný pohľad na najrozšírenejší ekosystém na Slovensku.

Každá kapitola obsahuje okrem teoretickej časti aj súbor aktivít, ktoré môže pedagóg realizovať  s deťmi ako aj prislúchajúce pracovné listy.

Predáva sa bez obalu.

Price: 5,00€