Svet rašelinísk

3,00€

Andrea Viceníková (ed.), DAPHNE, 2002, 211 s.

Rašeliniská patria medzi najohrozenejšie biotopy. Aj keď je táto téma z hľadiska učebných osnov špecifi cká, námety aktivít pre žiakov sa dajú využiť aj v rámci témy mokrade i voda. Nájdete v nej zaujímavé a početné námety aktivít pre žiakov a pracovné listy.

Price: 3,00€