Tím DAPHNE v súčasnosti tvorí 17 zamestnancov, ktorí spolupracujú s množstvom odborníkov a organizácií z celého Slovenska i zahraničia.
administrator

RNDr. Ján Šeffer CSc.

Riaditeľ, vegetačný ekológ

jansef [at] daphne [dot] sk

administrator

Mgr. Viera Šefferová Stanová PhD.

Zástupkyňa riaditeľa, vegetačná ekologička

stanova [at] daphne [dot] sk

jana.menkynova

Ing. Jana Dirbáková

Finančná manažérka

dirbakova [at] daphne [dot] sk

Mgr. Monika Chrenková

Projektová manažérka, ekologička

chrenkova [at] daphne [dot] sk

martina.badidova

Mgr. Rastislav Lasák

Ekológ, špecialista na databázy a geografické informačné systémy

raslas [at] daphne [dot] sk

barbara.immerova

Mgr. Viera Lasáková

Projektová manažérka, pedagogička

viera [dot] chrenkova [at] gmail [dot] com

jana.menkynova

Mgr. Jana Menkynová

Koordinátorka environmentálnej výchovy, lektorka (na MD)

menkynova [at] daphne [dot] sk

barbara.immerova

Mgr. Barbora Kaľavská

Lektorka environmentálnej výchovy

ekovychova [at] daphne [dot] sk

jana.menkynova

Renata Miklošková

Účtovníčka, administrátorka

mikloskova [at] daphne [dot] sk