Informačné materiály

 

SPRÁVA PRE VEREJNOSŤ z tohto projektu je dostupná na www.daphne.sk medzi novinkami.

 


 

BROŽÚRY O SLANISKÁCH A PIESKOCH

 

Brožúra Slaniská Podunajska Brožúra Pieskové duny Podunajska

Jazykové mutácie
[na stiahnutie vo formáte .pdf]

Jazykové mutácie
[na stiahnutie vo formáte .pdf]

 

 


 

PLAGÁTY O SLANISKÁCH A PIESKOCH


Plagát Slaniská Plagát Piesky

 

 


 

INFOLISTY


Pre 15 lokalít Podunajska boli pripravené informačné listy. Obsahujú informácie o prírodných spoločenstvách danej lokality, biotopoch, flóre a faune. Nájdete v nich informácie aj o tom, prečo hrozí vzácnym spoločenstvách na danej lokalite zánik a odporúčania, čo môže pomôcť zachovať perly Podunajska aj pre budúce generácie.

Infolisty k jednotlivým lokalitám sú dostupné na stránke www.perlypodunajska.sk

 

INFOLISTY - v slovenskom jazyku
INFOLISTY - v maďarskom jazyku

 

 INFORMAČNÉ PANELY


Na záujmových lokalitách bolo umiestnených 20 informačných panelov, ktoré majú návštevníkov informovať o prírodných hodnotách spoločenstiev pieskov a slanísk, ich ohrozeniach, ako aj možnostiach záchrany.

Texty k informačným panelom si môžete spolu s fotodokumentáciou pozrieť aj online na webovej stránkewww.perlypodunajska.sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMAČNÝ BANER

Pripravili sme informačný baner o projekte, ktorý slúži na propagáciu projektu na rôznych akciách, realizovaných v rámci projektu, ale aj mimo neho.

Otvoriť ako .pdf dokument

Banner: Prírodné perly Podunajska

 

 


 

POSTER

Poster prezentovaný na konferencii ECER - 8th European Conference on Ecological Restoration 2012
(September 9-14, České Budějovice, ČR)

(Otvorit v .pdf formáte - v anglickom jazyku)

Poster - Restoration of Pannonian Halophytic Vegetation in Southern Slovakia