Kontakty

Príjemca projektu: DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie.

Projektový manažér: Mgr. Viera Šefferová Stanová PhD., stanova [at] daphne [dot] sk

Finančný manažér: Ing. Jana Dirbáková, dirbakova [at] daphne [dot] sk