Mediálne výstupy

Články v médiách

 

 

 

 


 

ČLÁNKY V MÉDIÁCH

2016 - mediálna odozva na tlačovú správu: Jedinečná obnova slanísk v Kameníne
...
3.6.2016 www.teraz.sk/regiony Ochranárom sa podarilo obnoviť vzácne slanisko v Kameníne
3.6.2016 http://www.reporter24.sk/ Jedinečná obnova slanísk v Kameníne
3.6.2016 https://spravy.cohladas.sk Ochranárom sa podarilo obnoviť vzácne slanisko v Kameníne
3.6.2016 http://www.24hod.sk/ Ochranárom sa podarilo obnoviť vzácne slanisko v Kameníne
3.6.2016 http://www.topspravy.sk/ Ochranárom sa podarilo obnoviť vzácne slanisko v Kameníne
3.6.2016 http://www.dobrenoviny.sk/ Ochranárom sa podarilo obnoviť vzácne slanisko v Kameníne
3.6.2016 http://www.rssmonitor.cz/ Pastva na Kamenínskom slanisku
3.6.2016 http://www.monitorujem.sk/ Ochranárom sa podarilo obnoviť vzácne slanisko v Kameníne
3.6.2016 http://www.news.sk/ Ochranárom sa podarilo obnoviť vzácne slanisko v Kameníne
3.6.2016 http://www.spravodajstvo.darwin.sk/ Ochranárom sa podarilo obnoviť vzácne slanisko v Kameníne
3.6.2016 http://www.seznam.name/ Ochranárom sa podarilo obnoviť vzácne slanisko v Kameníne
3.6.2016 http://spravy.pozri.sk/ Ochranárom sa podarilo obnoviť vzácne slanisko v Kameníne
3.6.2016 http://www.info.sk/ Ochranárom sa podarilo obnoviť vzácne slanisko v Kameníne
3.6.2016 http://www.dnesky.sk/ Ochranárom sa podarilo obnoviť vzácne slanisko v Kameníne
6.6.2016 http://www.enviro.sk/ Jedinečná obnova slanísk v Kameníne
11.6.2016 SME, regióny (http://novezamky.sme.sk/) Ochranárom sa podarilo obnoviť vzácne slanisko v Kameníne
11.6.2016 Správy ČO hľadáš BROZ Ochranárom sa podarilo obnoviť vzácne slanisko v Kameníne
15.5.2016 Daphne web - tlačové správy Jedinečná obnova slanísk v Kameníne
31.5.2016

RTVS - STV 1, Hlavné spravodajstvo 19:00
(00:45:42-47:51)

Obnovenie slaniska

 

 

2013

11.12.2013 - SME - región Nitra: Ochranári zachraňujú v slaniskách rastliny z doby ľadovej

2.11.2013 - SME - región Nové Zámky: Zvieratá zachraňujú slaniská

22.10.2013 - Web Daphne: Slaniská - vzácne perly Podunajska zachraňujú domáce zvieratá

21.10.2013 - Web stránka Štátnej ochrany prírody SR: Slaniská - vzácne perly Podunajska zachraňujú domáce zvieratá

18.10.2013  - Info Štúrovo: Slaniská - vzácne perly podunajska zachraňujú domáce zvieratá

15.10.2013 - Webová stránka obce Iža: Prírodné zaujímavosti: Slaniská - vzácne perly podunajska zachraňujú domáce zvieratá

2012

4.09.2012 - Pravda: Ochranári zveľaďujú odkaz z ľadovej doby

24.03.2012 - Pravda: Piesočné duny a slané oká zachránia ovce

29.2.2012 - Új Szó: Elrajtolt a Duna menti szikesek és homokdűnék védelmét célzó projekt

28.2.2012 - Changenet: Začína sa projekt na záchranu slanísk a piesočných dún južného Slovenska

27.02.2012 - Piešťanský týždeň: Dunajská Streda: O vzácne územia sa budú starať ovce a kozy

27.02.2012 - TV Noviny: O vzácne územia sa budú na juhu Slovenska starať ovce a kozy

27.02.2012 - Sme: O vzácne územia sa budú starať ovce a kozy

27.02.2012 - MŽP SR: K ochrane prioritných biotopov zaradených do zoznamu území európskeho významu prispeje projekt zameraný na obnovu panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku.

27.02.2012 - Enviro portál: Dunajská Streda: Začína sa projekt na záchranu slanísk a piesočných dún

2011

18.02.2011 - SME: Slaniská na Slovensku miznú, vedci skúmajú ako ich zachrániť

 

TV REPORTÁŽE

 • 2016 -  31.5.2016 - RTVS - Správy - Hlavné spravodajstvo 19:00 - Reportáž Obnovenie slaniska (45:42-47:51)
 • 2015 - 6.12.2015 - TV JOJ - Noviny TV JOJ, 340 diel, reportáž "Kamenín / Dedina rovno na hranici" 27:30 minúta - Reportáž o Kameníne
 • 2012 - 27.02.2012 - STV
 • 2012 - 02.03.2012 - DSTV

ROZHLASOVÉ REPORTÁŽE
 • 2012 - 25.2.2012 - Rádio Patria / Rozhovor so starostom k projektu LIFE+

 

ČLÁNKY V ODBORNO-NÁUČNÝCH ČASOPISOCH

 • 2016 - V októbri 2016 vyšiel v časopise "The European Union Regional Review" článok "Prírodné perly Podunajska" prezentujúci ciele a aktivity projektu. Časopis bol distribuovaný okrem iného aj návštevníkom Európskeho týždňa regiónov a miest, ktorý sa konal v Brusseli 10.-13. októbra

  Článok v anglickom jazyku si môžete prečítať TU alebo priamo v októbrovom čísle časopisu The European Union Regional Review na str. 14-15.
 • 2016 - Pre odborno-náučný časopis o životnom prostredí Enviromagazín bol pripravený článok o edukačných aktivitách projektu "Odkrývanie prírodných pokladov Podunajska", Enviromagazín, 2016, č.3, s. 30
 • 2014 - V časopise životné prostredie bol publikovaný odborný článok o manažmente pieskových dún, vrátane propagácie projektu: Chrenková, M., Ulrych, L., Šeffer, J., Šefferová Stanová, V.: Odstraňovanie nepôvodných inváznych drevín na pieskoch. Životné prostredie, 2014, 48, 2, s. 88 – 92

 

PREZENTÁCIA NA KONFERENCIÁCH, SEMINÁROCH

 • 2016 - február - Ekovýchovné aktivity projektu boli prezentované na konferencii zameranej na outdoorové vzdelávanie, ktorá sa konala 27.-28.2016 v Podlesiciach v Poľsku.
 • 2015 - Projekt bol prezentovaný na seminári "Natura 2000 Seminar of Continental, Pannonian, Black Sea & Steppic Biogeographical Region", ktorý sa konal 29. júna - 1. júla 2015  v Luxemburgu.

 

WEB PORTÁLY

www.perlypodunajska.sk

OBEC CHOTÍN

OBEC IŽA (verzia v maďarskom jazyku)

OBEC KAMENÍN

OBEC KOMÁRNO


OBEC NESVADY


OBEC ŠURANY

OBEC VEĽKÉ KOSIHY