Program LIFE+

LIFE+Logo LIFE

Program LIFE+ je finančným nástrojom Európskej komisie pre životné prostredie a vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 z 23. mája 2007 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE +)

Úlohou LIFE + je poskytovať špecifickú podporu tvorbe a implementácii environmentálnej politiky a legislatívy Spoločenstva v oblasti životného prostredia, predovšetkým cieľov 6. akčného environmentálneho programu a z neho vyplývajúcich tematických stratégií a projektov s európskou pridanou hodnotou.

 

Program LIFE+ má tri komponenty:

– LIFE + Príroda a Biodiverzita

– LIFE + Environmentálna politika a riadenie

– LIFE + Informácie a komunikácia

 

Oficiálna stránka programu LIFE:

http://ec.europa.eu/environment/life

 

Národné kontaktné miesto pre LIFE+

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Odbor riadenia programov

Mgr. Martin Čukan

Tel: 02 / 59 56 2432

martin [dot] cukan [at] enviro [dot] gov [dot] sk

www.enviro.gov.sk