Projektové územie

Projekt je realizovaný v 15 územiach európskeho významu, ktoré sa nachádzajú na Podunajskej nížine.

 

Územia vyhlásené na ochranu slanísk

 

Územia vyhlásené na ochranu viatych pieskov sú: