Tlačové správy

Jedinečná obnova slanísk v Kameníne

17.5.2016

Vzácne slaniskové spoločenstvá pri obci Kamenín na južnom Slovensku boli ešte nedávno odsúdené na zánik. Vďaka projektu LIFE+Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku sa podarilo obnoviť na nich pastvu a zrealizovať opatrenia smerujúce k obnove vodného režimu, ktoré sú nevyhnutné na ich zachovanie a udržanie biodiverzity.

Čítať celú tlačovú správu

Tlačová správa na stiahnutie vo formáte .pdf

Pozvánka na oslavy Dňa Natura 2000 v obci Kamenín, 19.5.2016, spojené s "Prezentáciu ekologickej obnovy Územia európskeho významu Kamenínske slaniská"

 Slaniská - vzácne perly Podunajska zachraňujú domáce zvieratá

22.10.2013

Slaniská sú dnes odsúdené na zánik z dôvodu nedostatočného obhospodarovania. Je nevyhnutné obnoviť tradičnú pastvu domácich zvierat, ktorá dokáže zachrániť tieto unikátne lokality pred ich zánikom. Spolupráca miestnych hospodárov, mimovládnych organizácií a štátnej správy, prináša prvé úspechy pri obnove miestnych tradícií a záchranu vzácnych slanísk.

Čítať celú tlačovú správu

Tlačová správa na stiahnutie vo formáte .pdf

Doplňujúce informácie k tlačovej správe - na stiahnutie vo formáte .pdf

 

 


 

Tlačová konferencia

Začína sa projekt na záchranu slanísk a piesočných dún južného Slovenska

27.2.2012

K ochrane prioritných biotopov a posilneniu sústavy Natura 2000 prispeje projekt Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku.

Čítať celú tlačovú správu