Publikácie

Publikácie si môžete zakúpiť v kancelárii DAPHNE, alebo Vám ich môžeme poslať poštou na dobierku, v tomto prípade nám svoju objednávku oznámte telefonicky alebo mailom na daphne [at] daphne [dot] sk
KARPATY – SPRÁVA O STAVE KARPÁT
1,20€

Webster R., Holt. S., Avis Ch., 2002: Karpaty. DAPHNE, 2002

Publikácia predstavuje vôbec prvý všeobecný prehľad unikátneho prírodného a kultúrneho bohatstva Karpát, ktoré sa oblúkom tiahnu cez 8 krajín (Srbsko, Rumunsko, Ukrajina, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Rakúsko).

Súčasťou publikácie je aj interaktívne CD.

Rozmanitosť života v Karpatoch
0,50€

Andrea Královičová, Martina Badidová, DAPHNE, 2009 (slovenská a anglická verzia)

Brožúrka prináša celkový pohľad na biodiverzitu Karpát a ukazuje, prečo sú Karpaty také výnimočné a unikátne. Stručne oboznamuje s hlavnými biotopmi Karpát a prináša zhutnené informácie o rastlinách i živočíchoch Karpát. Text dopĺňajú farebné fotografi e a perokresby.

ROKLINY SLOVENSKÉHO RAJA
1,20€

Jaroslav Špičuk, J., Peter Olekšák, Dušan Bevilaqua, Andrea Viceníková, DAPHNE, 2005 (slovenská a anglická verzia)

Farebná skladačka obrazovou formou približuje všetkých 8 sprístupnených roklín Slovenského raja, ktorými sú Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol, Sokolia dolina, Kláštorská roklina, Zejmarská roklina, Veľký Kyseľ a Malý Kyseľ.


Biotopy Európskeho významu v národnom parku Slovensky raj
1,20€

Anna Leskovjanská, Andrea Viceníková, Tomáš Dražil, ŠOP SR – Správa NP Slovenský raj v spolupráci s DAPHNE, 2006 (slovenská, anglická, poľská verzia)

Brožúrka je určená návštevníkom Slovenského raja a všetkým záujemcom o spoznávanie krás prírody. Prostredníctvom množstva farebných fotografií, perokresieb a výstižných textov približuje jednotlivé biotopy európskeho významu na území Slovenského raja.

PRIELOM HORNÁDU – sprievodca prírodnými krásami
0,60€

Andrea Viceníková, Anna Leskovjanská, František Miháľ, DAPHNE, 2005 (slovenská, anglická, poľská verzia)

Farebná skladačka sprevádza návštevníkov prírodnými zaujímavosťami kaňonu Hornádu. Na mape kaňonu je vyznačených 34 miest, ktoré návštevník pri prechode kaňonom postupne objavuje a spoznáva. Tieto miesta sú priblížené fotografi ami spolu s ich stručným komentárom.

SUCHÁ BELÁ – sprievodca prírodnými krásami
0,60€

Andrea Viceníková, Anna Leskovjanská, František Miháľ, DAPHNE, 2005 (slovenská, anglická, poľská verzia)

Farebná skladačka sprevádza návštevníkov prírodnými zaujímavosťami najnavštevovanejšej rokliny Slovenského raja. Na mape rokliny je vyznačených 19 miest tak, ako ich návštevník môže postupne pri prechode roklinou spoznávať. Sú priblížené fotografi ami spolu s ich stručným komentárom.

POTULKY DEVÍNSKOU KOBYLOU
1,00€

Andrea Viceníková, Vladimír Kočvara, Katarína Zlochová, DAPHNE, 2002

Trojjazyčná (slovensko-nemecko-anglická) farebná brožúrka doplnená mapou Devínskej Kobyly je pozvánkou na návštevu tejto prírodne mimoriadne vzácnej a hodnotnej lokality.

ŽIVOT BOBRA
1,00€

Tomáš Hulík, DAPHNE, 2003 (slovensko-anglická verzia)

Farebná skladačka prináša pútavé informácie a unikátne zábery zo života bobra vodného, ktorý bol na území Slovenska vyhubený v polovici 19. storočia a znova sa objavil až v sedemdesiatych rokoch 20. storočia.

Identifikačný kruh: Lišajníky Karpát
2,00€

Identifikačný kruh lišajníkov slúži ako pomôcka do prírody i do triedy. Pútavou formou pomáha pri spoznávaní našich lišajníkov. Kruh je jednostranný a o 12 druhoch prináša informácie o mieste ich výskytu, ochrane i výskyte podľa stupňa ovplyvnenia stanovišťa človekom.


Novinka! Ponúkame aj anglickú verziu v rovnakej cene - Carpathian lichens.
Identifikačný kruh: Žaby Karpát
2,00€

Identifikačný kruh žiab slúži ako pomôcka do prírody i do triedy. Pútavou formou pomáha pri spoznávaní tejto zaujímavej skupiny obojživelníkov. Kruh je obojstranný, pričom na jeho zadnej strane sú vyobrazené vajíčka jednotlivých druhov spolu s ďalšími zaujímavými informáciami.

Novinka! Ponúkame aj anglickú verziu v rovnakej cene - Carpathian frogs.