Pripravené prostredie
Každé dieťa je jedinečné, má rôzne potreby. Preto je dôležité poskytnúť rôznorodé učebné materiály a pomôcky a umožniť tak deťom voľný výber a samostatnú prácu.
viac info
Krátke, jasne vedené vstupy
Učiteľ každú odbornú a vedeckú tému prezentuje v kratšom, pripravenom vstupe. Pri skupinovom učení je dôležité efektívne využiť fázu sústredeného učenia.
viac info
Možnosť voľby
Deti sú rôzne, a preto potrebujú rôzne možnosti. Dôležité je mať k dispozícii rôznorodú ponuku a kľúčové je poskytnutie absolútnej slobody výberu. Ak niekoho nejaká téma zaujíma, učí sa ju oveľa rýchlejšie a dlhodobo.
viac info
Veľké témy prepájajúce učenie
Takýto koncept umožňuje dlhodobé učenie a má viac možností ako zohľadniť záujmy detí. Príkladom môže byť ročná téma alebo projektový týždeň.
viac info
Prepojenie s realitou
Reálne skúsenosti umožňujú dlhodobé učenie. Deti sa hlboko a trvalo učia veci, ktoré považujú za potrebné a použiteľné v skutočnom živote a nie na umelo nasimulovaných podmienkach v triede.
viac info
Individuálne dokumentovanie prác
Vlastné stanovenie cieľov a priebežné samohodnotenie ich dosahovania pomáha dieťatu k zmysluplnému učeniu. Dieťa vidí svoj progres a učí sa samostatnej kontrole.
viac info
Nová definícia učenia
Učenie nepozostáva iba z práce s textom, jeho čítania textu alebo reprodukcie. Hra je tiež učením.
viac info
Priestor pre nudu
Počas nudy vznikajú najlepšie nápady.
viac info
Dospelí, ktorí sú prítomní/vnímaví dospelí
Učiteľ je sprievodcom dieťaťa v učení. Kľúčové vlastnosti dobrého učiteľa sú osobná zrelosť a túžba rásť.
viac info
Otvorené časové možnosti
Niektoré projekty a procesy trvajú dlhšie, iné kratšie. Preto je potrebná väčšia časová flexibilita. Učenie neprebieha v 45 minútových intervaloch, ale časových blokoch.
viac info
Menej je viac
Rozvrhy hodín sú preplnené. Učiteľ by si mal stanoviť, čo je dôležité pre všetky deti, čo môže byť ponechané na dobrovoľnej báze a čo môže byť vynechané úplne. Kľúčom je pedagogická sloboda učiteľov.
viac info
Priestor pre vzťahy
Deti potrebujú vzťahy tvoriť, dostávať spätnú väzbu, získať kontakt s ostatnými a tak spoznávať samých seba. Tieto procesy sa dejú cez rôzne typy rozhovorov.
viac info
Priestor pre demokratické spolužitie
Spoločná existencia v skupine potrebuje cvik a na ten potrebujeme čas. Spolužitím vo veľkej skupine deti vnímajú zmysluplnosť a užitočnosť funkcie vedúceho triedy a triednej rady. Triedna tabuľa môže byť nástrojom na samostatné riešenie konfliktov.
viac info
Tímová práca
Pre starostlivosť o skupinu detí potrebujeme viac ako jednu osobu. Dôvodom je možnosť zastrešenia individuálnych projektov, deti môžu tvoriť vzťahy s viacerými a učia sa ako funguje spolužitie viacerých dospelých. Odporúčané je mať v triede špeciálnych učiteľov alebo triednych asistentov.
viac info
Metodické kompetencie
Akým postupom alebo akým spôsobom človek niečo robí?
Odborné kompetencie
vo všetkých oblastiach života
Sociálne kompetencie
Ako žijem v spoločnosti s ostatnými ľuďmi?
Kreativita
Akým spôsobom viem riešiť problémy?
Aké iné prístupy existujú okrem už známych?
Osobné kompetencie
Poznanie seba samého
Aké sú moje silné a slabé stránky?
Ako sa učím?
Ako reagujem na ťažkosti?
Čo potrebuje dieťa?
Úlohou školy je pripraviť dieťa na budúcnosť, ktorú ešte nepoznáme.
a